Podpis elektroniczny – Maków Mazowiecki, Ostrołęka


Czym jest elektroniczny podpis kwalifikowany?
Podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Charakteryzuje się tym, że:

 • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
 • jest sporządzany za pomocą (podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis) elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
 • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

E-podpis pozwala między innymi na:

 • Kontakt oraz przesyłanie dokumentów do jednostek administracyjnych (ZUS, US, KRS, JST)
 • podpisywanie umów cywilno-prawnych zapisanych w formie elektronicznej
 • składanie zleceń w aukcjach oraz przetargach internetowych
 • podpisywanie faktur elektronicznych
 • uwierzytelnianie transakcji w Banku

Najpopularniejsze zastosowania podpisu kwalifikowanego


• Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,

• Kontakty drogą elektroniczną z ZUS (program Płatnik) ,

• Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,

• Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),

• Udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),

• Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal-S24),

• Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych ,

• Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Oferujemy


Kwalifikowany podpis elektroniczny

wydawany na 1 rok/ 2 lata/ 3 lata umożliwiający m.in.:

 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
 • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
 • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
 • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

Zestaw umożliwia złożenie podpisu we wszystkich formatach m.in. XAdES-BES, XAdES-T, PAdES-BES, PAdES-T. Wykorzystuje algorytm SHA256 (SHA2).

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny na E-Dowodzie

Od 4 marca 2019r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do obiegu nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną tzw. E-dowody. Posłużą jako bezpieczne narzędzie do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Jedną z ważniejszych funkcji jest możliwość uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zainstalowanego bezpośrednio na E-dowodzie.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może byś wydawany jedynie przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania takiego jak EuroCert. Podpisu kwalifikowanego nie można uzyskać bezpośrednio w urzędzie.

Podpisy dostarczane przez EuroCert są wydawane na okres 1 rok/2 lata/ 3 lata i umożliwiający m.in.:

 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
 • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
 • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
 • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

Zestaw umożliwia złożenie podpisu we wszystkich formatach m.in. XAdES-BES, XAdES-T, PAdES-BES, PAdES-T. Wykorzystuje algorytm SHA256 (SHA2).

Aktualności